Th6 10 Thứ Hai, 10 Tháng Sáu, 2013

Con số 3 và sự trao đổi vai trò hỗ trợ kháng cự

Tầm quan trọng của con số 3?

Trong việc nghiên cứu ba đường xu hướng trong nguyên tắc hình quạt, có một điều thú vị là con số 3 xuất hiện rất thường xuyên trong nghiên cứu về phân tích kỹ thuật và đóng vai trò quan trọng trong nhiều phương pháp tiếp cận kỹ thuật. Ví dụ nguyên tắc hình quạt sử dụng ba đường xu hướng; các thị trường tăng và giảm giá chính cũng thường có 3 giai đoạn cơ bản (lý thuyết Dow và lý thuyết sóng Elliott); có 3 loại vùng trống (gap – vùng không có giao dịch xảy ra); một số mô hình đảo chiều phổ biến, chẳng hạn như mô hình ba đỉnh (triple top) hay mô hình vai và đầu, cũng có ba đỉnh nổi bật; có ba nhóm đường xu hướng khác nhau (chính, trung gian và nhỏ); ba chiều hướng của đường xu hướng (lên, xuống và đi ngang); trong những mô hình tiếp diễn được thừa nhận, có ba loại tam giác – đối xứng; tăng và giảm; có ba nguồn thông tin cơ bản – giá, khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng chưa tất toán. Dù với lý do nào đi nữa thì con số 3 vẫn xuất hiện nổi bật trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật.

Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ trao đổi vai trò như thế nào?

Chúng ta đã xác định “ngưỡng hỗ trợ” như là mức đáy trước đó và “ngưỡng kháng cự” như là đỉnh trước đó. Tuy nhiên, mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra như vậy. Một trong những khía cạnh thú vị và ít được biết đến hơn về ngưỡng kháng cự và hỗ trợ chính là vai trò đảo nghịch của chúng. Khi một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ bởi một lượng đáng kể, vai trò của chúng sẽ bị đảo nghịch. Nói cách khác, một ngưỡng kháng cự sẽ trở thành một ngưỡng hỗ trợ và hỗ trợ trở thành kháng cự. Để hiểu rõ hơn tại sao lại như thế, chúng ta cần thảo luận một số vấn đề tâm lý ẩn sau sự hình thành ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.

Đảo chiều tuần và tháng?

Mô hình đảo chiều dạng này xuất hiện trong các đồ thị thanh hàng tuần và hàng tháng với nhiều ý nghĩa quan trọng hơn. Trên đồ thị hàng tuần, mỗi thanh thể hiện biên độ dao động của cả tuần kết thúc vào Thứ Sáu. Do đó, một đợt đảo chiều tăng giá tuần sẽ diễn ra khi thị trường giảm trong suốt tuần thiết lập một đáy mới cho sự dịch chuyển, nhưng giá đóng của ngày Thứ Sáu lại cao hơn mức đóng cửa của Thứ Sáu trước đó.

Đảo chiều tuần có ý nghĩa quan trọng hơn đảo chiều ngày với những lý do hiển nhiên và được những người sử dụng đồ thị xem xét kỹ lưỡng như một dấu hiệu cho thấy những điểm chuyển đổi quan trọng. Tương tự vậy, đảo chiều tháng thậm chí còn quan trọng hơn.

Viết một bình luận