Th7 26 Thứ Sáu, 26 Tháng Bảy, 2013

Áp dụng Elliott cho TTCK và thị trường hàng hóa

Có những khác biệt trong việc áp dụng lý thuyết sóng vào thị trường chứng khoán so với thị trường hàng hóa. Ví dụ, sóng 3 có xu hướng nối dài trong chứng khoán, nhưng trong thị trường hàng hóa thì là sóng 5. Một quy tắc bất di bất dịch của thị trường chứng khoán nhưng không … Đọc tiếp

Th7 24 Thứ Tư, 24 Tháng Bảy, 2013

Kết hợp ba khía cạnh của lý thuyết sóng

Một tình huống lý tưởng sẽ diễn ra khi mô hình sóng, phân tích hệ số và mục tiêu thời gian cùng xuất hiện. Giả sử một nghiên cứu cho thấy rằng khi hoàn chỉnh, sóng thứ năm sẽ bằng 1,618 lần khoảng cách từ đáy sóng 1 đến đỉnh sóng 3, và thời gian tính từ đầu xu hướng … Đọc tiếp

Th7 22 Thứ Hai, 22 Tháng Bảy, 2013

Mục tiêu thời gian fibonacci

Tuy chúng ta đã không nhắc nhiều đến khía cạnh thời gian trong phân tích sóng, nhưng mối quan hệ về thời gian Fibonacci vẫn tồn tại chỉ là đặc điểm khó dự đoán của nó khiến những người sử dụng lý thuyết Elliott coi nó là khía cạnh ít quan trọng nhất của lý … Đọc tiếp

Th7 20 Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy, 2013

Thoái lùi theo tỷ lệ phần trăm Fibonacci

Những hệ số nói trên giúp ta xác định được mục tiêu giá trong cả sóng tới và sóng hiệu chỉnh. Một cách khác cũng được sử dụng để xác định mục tiêu giá là sử dụng thoái lùi tỷ lệ phần trăm. Những con số thường được dùng để phân tích thoái lùi là … Đọc tiếp

Th7 17 Thứ Tư, 17 Tháng Bảy, 2013

Các hệ số fibonacci và sự thoái lùi

Chúng ta đã từng biết rằng lý thuyết sóng có ba khía cạnh: dạng sóng, hệ số và thời gian. Phần quan trọng nhất về dạng sóng đã được nói đến. Vậy bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang các hệ số Fibonacci và sự thoái lùi. Những mối quan hệ này đều có thể … Đọc tiếp

Th7 16 Thứ Ba, 16 Tháng Bảy, 2013

Fibonacci là nền tảng của nguyên lý sóng

Trong cuốn Luật Tự nhiên (Nature’s Law), Elliott đã chỉ ra rằng nền tảng toán học của nguyên lý sóng chính là dãy số được Leonardo Fibonacci phát minh vào thế kỷ 15. Dãy số đó đã được thừa nhận và thường được gọi là dãy Fibonacci. Dãy này gồm các con số 1, 1, 2, 3, … Đọc tiếp

Th7 14 Chủ Nhật, 14 Tháng Bảy, 2013

Leonardo Fibonacci, tỷ lệ vàng, dãy số fibonacci

Bạn đã bao giờ tự hỏi ở đâu chúng ta có hệ thập phân chưa? Đế chế La Mã đã để lại cho Châu Âu hệ thống số La Mã, số La mã đã không bị thay thế cho đến thế kỷ 13 sau công nguyên khi mà Fibonacci xuất bản “Liberabaci” với ý nghĩa là “Cuốn sách … Đọc tiếp

Th7 11 Thứ Năm, 11 Tháng Bảy, 2013

Vẽ kênh giá

Một khía cạnh khác của lý thuyết sóng chính là cách sử dụng kênh giá,  Elliott dùng kênh giá để đạt được mục tiêu giá và xác nhận việc đếm sóng. Một khi xu hướng tăng được hình thành thì kênh giá ban đầu sẽ được vẽ từ đường xu hướng tăng cơ bản nối các đáy của … Đọc tiếp