Th7 28 Chủ Nhật, 28 Tháng Bảy, 2013

Tổng kết lý thuyết sóng Elliott

 1. Một chu kỳ thị trường đầu cơ giá lên hoàn chỉnh bao gồm 8 sóng, 5 sóng tăng đi trước 3 sóng giảm.
 2. Một xu hướng được chia thành 5 sóng theo hướng phát triển của xu hướng lớn hơn.
 3. Sự hiệu chỉnh luôn luôn gồm ba sóng.
 4. Hai loại hiệu chỉnh đơn giản là zic zắc (5-3-5) và mặt phẳng (3-3-5).
 5. Mô hình tam giác thường là sóng thứ tư và luôn luôn xuất hiện trước sóng cuối cùng. Tam giác cũng có thể là sóng hiệu chỉnh B.
 6. Sóng có thể được nối dài thành sóng dài hơn và được có thể chia nhỏ thành những sóng ngắn hơn.
 7. Đôi khi một trong những sóng xung lượng sẽ được nối dài. Hai sóng còn lại sẽ bằng nhau về thời gian và độ lớn.
 8. Chuỗi Fibonacci là cơ sở toán học của Lý thuyết sóng Elliott.
 9. Số lượng sóng cũng tuân theo theo chuỗi Fibonacci.
 10. Hệ số Fibonacci và sự thoái lui được dùng để xác định mục tiêu giá. Mức thoái lùi thường thấy là 62%, 50% và 38%.
 11. Quy tắc luân phiên cho ta biết một sự kiện không diễn ra hai lần liên tiếp.
 12. Thị trường đầu cơ giá xuống có thể sẽ không rơi xuống dưới đáy của sóng thứ tư trước đó.
 13. Sóng 4 không chồng lên sóng 1 (không áp dụng cho thị trường tương lai).
 14. Lý thuyết sóng Elliott bao gồm mô hình sóng, hệ số và thời gian xếp theo trình tự quan trọng.
 15. Lý thuyết này vốn được áp dụng cho thị trường chứng khoán chung và không hiệu quả cho một thị trường riêng lẻ.
 16. Lý thuyết này có hiệu quả nhất cho thị trường hàng hóa có tính phổ biến cao, như vàng chẳng hạn.
 17. Sự khác biệt chủ yếu trong các nhóm hàng hóa là sự tồn tại của thị trường giá lên.

Tham khảo:

 1. John J.Murphy, “Technical Analysis of the Financial Markets”.

0 bình luận về “Tổng kết lý thuyết sóng Elliott”

Viết một bình luận