Th11 02 Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Một, 2018

Xóa cache bài viết chia sẻ trên facebook

Khi bạn thay đổi bài viết trên website, cụ thể là thay đổi thumbnail nhưng khi share trên facebook vẫn hiện thumbnail cũ. Muốn facebook cập nhật thumbnail mới thì bận cần làm một việc là Manual update Facebook Cache. Cách thức rất đơn giản, bạn vào link này:

https://developers.facebook.com/tools/debug/

Xóa cache bài viết chia sẻ trên facebook

Xong điền URL bài viết của bạn, rồi nhấn Debug

Xóa cache bài viết chia sẻ trên facebook

Nhấn vào Scrape Again. Vậy là xong

Viết một bình luận