Th11 30 Thứ Bảy, 30 Tháng Mười Một, 2013

Sử dụng đường hỗ trợ và kháng cự trong phân tích kỹ thuật

Đường hỗ trợ và kháng cự là một trong những công cơ bản được các tay buôn chứng khoán sử dụng để phân tích và xác định vùng biến động của giá cổ phiếu trên thị trường. Có thể ở Việt Nam, khái niệm đường hỗ trợ, đường kháng cự còn rất lạ lẫm đối … Đọc tiếp