Thay đổi tiếng nhạc khi tắt, khởi động windows

Tiếng nhạc mặc định của Windows khi bạn khởi động và tắt máy nghe hoài cũng chán, mình hướng dẫn bạn thay đổi tiếng nhạc đó đi như sau:
Bạn vào Star menu –> Control panel –> Sound and Audio Devices
Tìm đến thẻ Sound, ở Audio scheme bạn chọn Windows default

Tiếp đến bạn tìm đến Exit windowsStar windows như hình, click vào Browse và chọn file nhạc bạn muốn thay vào.
Lưu ý là các file nhạc phải có đuôi dạng .wav và không quá 2MB
Bạn có thể dùng thử 2 file nhạc mà mình đang dùng sau để thử
http://www.mediafire.com/?ryg51cm3gzd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *